Slot’s Eyes: La Plataforma De Gestió De Magatzems Que Afavoreix El Teletreball

El Decret d’Estat d’Alarma del passat 14 de març de 2020 va obligar moltes empreses a canviar la seva manera de treballar. A més, des dels departaments de PRL van ser moltes les recomanacions d’organitzar les infraestructures necessàries per a permetre a les persones teletreballar per a contenir la pandèmia i per a poder conciliar els canvis que esdevenien en la seva vida personal. 

A mitjan març les oficines van començar a estar buides i l’activitat empresarial seguia des d’un lloc molt diferent: la llar de cada treballador. En els magatzems teletreballar pot semblar molt més complex: l’activitat es desenvolupa presencialment i el control exhaustiu sembla impossible si no estem in situ, excepte per a les organitzacions que disposen de programari com Slot’s Eyes pensats per a donar solució a situacions crítiques. 

Teletreball sobre el magatzem?

El gestor de molls Slot’s Eyes afavoreix el teletreball per diversos motius que us detallem:

És una plataforma accessible des de qualsevol dispositiu amb accés a Internet. 
Cada usuari té uns rols determinats en funció de les seves responsabilitats en l’organització. 
Permet fer previsions sobre les expedicions de les següents jornades per a organitzar al personal d’una manera òptima. 
Permet fer un seguiment sobre el que està esdevenint en temps real en el magatzem gràcies al seguiment des del moment en què arriba el transportista fins que abandona les instal·lacions. 
Podem tenir qüestionaris de qualitat respost pels operaris de la nostra organització sobre, per exemple, la qualitat de les operacions de càrrega i descàrrega. 

Usuaris diferents units per una missió

Tant els transportistes com els operadors logístics tenen una mateixa missió: complir amb les expedicions assignades i realitzar els lliuraments correctament i en el menor temps possible. Slot’s Eyes permet configurar cada usuari donat d’alta en funció de si és personal intern o extern i, al seu torn, assignar diferents rols. Per exemple? Hi ha usuaris que poden modificar els horaris dels transportistes i canviar operacions de franja horària per a quadrar el conjunt de transportistes. 

L’ús de Slot’s Eyes permet a tots els implicats en les operacions del magatzem optimitzar els recursos. Per què? La nostra plataforma per a la gestió de molls fa possible evitar les Hores vall i les aglomeracions de camions. Així, el flux de treball és constant i evitem perdre temps tant en el personal intern com en l’extern. 

Previsió: l’aliat de l’eficiència

Ser eficient depèn, en gran manera, de la capacitat de planificar. Amb Slot’s Eyes i la seva possibilitat d’accés des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet, podem veure quins recursos necessitarem en funció del volum d’operacions i els moments de la jornada en la qual vagin a tenir lloc. 

Seguiment i qualitat

Entre les innovacions de Slot’s Eyes es troben la capacitat de seguir en temps real en quina situació es troba cada transportista des que acredita la seva arribada a les instal·lacions fins que les abandona. A més, la plataforma permet incloure qüestionaris de qualitat en cadascun dels molls. Els qüestionaris són totalment personalitzables i inclouen tres tipus de respostes: obertes, Sí/No i valoracions de l’1 al 10. 

Informació estadística periòdica

Tots aquests avantatges es traslladen als informes estadístics. Per a afavorir el teletreball oferint la mateixa qualitat en el control del magatzem, podem configurar informes estadístics en funció de les necessitats de cada moment. Així, podem conèixer en profunditat les respostes tancades dels informes o la puntualitat dels transportistes, entre altres aspectes.