KERN Pharma Confia En Slot’s Eyes Per a la Gestió Dels seus Magatzems

Slot’s Eyes és una plataforma que aconsegueix augmentar el control de les operacions en els molls de les organitzacions. Recentment, hem presentat la nostra plataforma en la seu del ICIL de Barcelona amb el Cap de Logística de Kern Pharma, el Sr. Antonio Sánchez. La farmacèutica amb seu a Terrassa porta més de dos anys utilitzant la plataforma de Setecem per a la gestió del seu magatzem i l’ha estès a altres empreses del seu grup. 

El cas d’èxit de KernPharma

El departament de logística de Kern Pharma es va posar en contacte amb nosaltres en 2017 presentant problemes derivats de l’escassetat de control de les operacions en les seves instal·lacions. A conseqüència d’això, es trobaven que:

Hi havia llargues esperes dels transportistes i que els vehicles col·lapsaven les instal·lacions i els seus voltants.
Augmentava el risc d’accident per atropellament. 
Faltava visibilitat del material que es rebia diàriament. 
Hi havia retards en els lliuraments. 
Es limitava el canvi organitzatiu. 

La implantació de Slot’s Eyes, segons Antonio Sánchez, ha permès a Kern Pharma complir amb múltiples objectius del departament de logística i els relacionats amb aquest. Així, després de dos anys utilitzant el gest de molls, la farmacèutica ha concretat les millores en els següents beneficis:

Eliminació de les entrades pendents d’una jornada laboral a la següent. 
Reducció en un 25% del temps dedicat a cada operació. 
Ampliació de l’horari de recepció 3 hores al dia sense augmentar el personal. 
Reducció de les hores extraordinàries. 
Previsió concreta dels lliuraments per a una millor organització de l’estoc  gràcies a la visibilitat dels transports que arriben diàriament.