La Importància Del Control De Recepció De Mercaderies

En els processos de càrrega i descàrrega que es duen a terme en els molls de les empreses, és important poder tenir un control exhaustiu de tot el que succeeix des de l’arribada fins a la partida del transportista. La informació recopilada servirà per a poder millorar en la gestió logística i de magatzem, així com poder prendre les millors decisions en pro a incrementar l’eficiència i eficàcia de l’empresa.

Per a això és necessari comptar amb eines adequades que permetin obtenir de manera àgil i intuïtiva una visió completa i a temps real dels molls, registrant tota la informació de les expedicions per a poder-la gestionar i analitzar des d’una única interfície. Tenir el control de recepció de mercaderies s’ha convertit en un element clau en la gestió i optimització dels molls d’un magatzem, especialment ara que la responsabilitat en les càrregues i descàrregues recau en les empreses.

Quan les necessitats són tan específiques, com és el cas de disposar d’un control de recepció de mercaderies complet, també requereixen solucions que especialitzades que donin resposta a aquestes. Per a això, els desenvolupadors de programari, ofereixen plataformes cada vegada més específiques i adaptables a les necessitats de cada departament i, al seu torn, de cada empresa, arribant a ser personalitzables.

Per al control  de recepció de mercaderies és important tenir en compte alguns aspectes, que un bon programari de gestió com Slot’s Eyes et pot oferir:

  • Facilitar als transportistes la possibilitat de realitzar reserves de franges horàries per a les operacions de càrrega i descàrrega que duran a terme.
  • Poder acceptar o denegar les reserves en tot moment per a disposar d’una previsió del volum de càrregues i descàrregues que es produiran diàriament en els molls.
  • Calendarizar les franges horàries o slot’s reservats, tant si és de manera puntual com a periòdica, per a poder optimitzar els recursos personals i materials disponibles en magatzem.
  • Poder redirigir el trànsit a l’arribada dels transportistes en cas necessari.
  • Realitzar enquestes personalitzades que serveixin per a recopilar informació d’utilitat de cadascuna de les expedicions:
  • Poder determinar la puntualitat i el compliment de la franja horària reservada i detectar, en cas de no complir-se, els motius pels quals no s’ha fet i poder observar si és una cosa recurrent i en què casos. Com per exemple, sempre amb una mateixa agència de transport, o si és per alguna casuística interna de l’empresa a nivell organitzatiu.
  • Que permeti implementar qüestionaris personalitzats que recopilin tota aquella informació que pugui ser rellevant, com per exemple l’estat de la mercaderia a la seva recepció, entre altres.
  • Poder disposar de flexibilitat i adaptabilitat perquè pugui adequar-se a altres processos que ja es duen a terme en l’empresa o perquè responguin a necessitats específiques d’aquesta.

L’equip de Slot’s Eyes ofereix a les empreses un assessorament personalitzat que permet avaluar les necessitats concretes dels seus clients i adequar-les a les funcionalitats del programari.