Avantatges de l’organització, gestió de magatzems i control de molls

En l’actualitat, en la gran majoria de sectors la saturació del mercat és molt alta, sent cada vegada més complicat implementar aspectes diferencials que permetin obrir-se camí en aquest. És per aquest motiu pel qual les empreses se centren en treballar els seus avantatges competitius per a aconseguir una posició que els permeti destacar respecte a la resta de companyies que es dirigeixin al mateix públic objectiu. Una d’elles comença en l’organització  i gestió de magatzems.

En aquest sentit l’agilitat i l’eficiència juguen un paper clau en la qualitat del servei i la capacitat de resposta davant proveïdors i clients. Per això, l’organització  i la gestió de magatzems s’ha convertit en un factor important a tenir en compte.

El responsable de magatzem, o supply chain manager, no sols s’encarrega de l’organització  i la gestió de magatzems a nivell intern, també ho fa en els accessos a través dels molls que és on comença tot el procés.

En els molls de càrrega i descàrrega d’un magatzem es perd molt temps per falta de capacitat organitzativa i de reacció al no tenir controlades les arribades dels transportistes. D’aquesta manera, és molt complicat gestionar els recursos de l’empresa d’una manera correcta i eficient, per la qual cosa s’acaben creant aglomeracions en hores punta o pèrdues de temps i de capacitat d’optimització de recursos en hores no concorregudes.

El programari de gestió de slots i de control de molls Slot’s Eyes, permet organitzar des de l’inici una agenda interna que gestiona el personal de magatzem. Els transportistes poden realitzar reserves de franges horàries amb el temps estimat que es necessita per a realitzar càrregues i descàrregues de mercaderia. L’antelació amb la qual s’han de realitzar les reserves per part dels transportistes l’estipula l’empresa, de la mateixa manera que en tot moment té el poder de decisió per a acceptar o denegar una reserva.

Amb Slot’s Eyes, una vegada acceptada o rebutjada la reserva, el sistema envia una notificació al transportista confirmant o denegant la reserva de franja horària, o de més d’una consecutiva, per a la data sol·licitada. A més la reserva pot marcar-se com a única o com a recurrent en cas que fos necessari.

En poder disposar d’un control a temps real de l’estat dels molls del magatzem, el personal de l’empresa pot redirigir el trànsit, administrar d’una manera més eficient els temps de càrrega i descàrrega i optimitzar l’ús dels recursos, tant de l’equip de personal com del material disponible en magatzem.

Slot’s Eyes ofereix un control exhaustiu de tot el procés, a més de recopilar informació que permet extreure informes per a implementar millores que possibilitin estalviar temps, recursos i diners a l’empresa, amb el consegüent increment en competitivitat respecte a la resta de companyies per tots aquests factors.