Què tenir en compte en la recepció de mercaderia

Abans de repassar tot el que és necessari tenir en compte en la recepció de mercaderia, farem un repàs que aspectes integra aquest procés.

La recepció de mercaderia és un procés que implica la realització de diferents tasques que van des de la planificació i la disposició d’informació de l’expedició, la gestió de molls de càrrega i la descàrrega del material,  fins al control de qualitat de la mercaderia per a la seva posterior identificació i emplaçament en el magatzem o àrea que estigui determinada per a això en l’empresa.

En el procés de recepció de mercaderia és en el moment que l’empresa rep les expedicions necessàries per al seu correcte funcionament, com per exemple, el material d’enviament per part dels proveïdors. Que aquest procés sigui àgil depèn, en moltes ocasions, el correcte funcionament de l’empresa incloent els processos productius.

Una vegada aclarits els conceptes, podem repassar que és el que hem de tenir en compte sobretot el que succeeix en els molls d’una empresa, i posar en valor la importància de tenir el control sobre això.

Tota expedició disposa d’una informació rellevant que és necessària que l’empresa disposi i controli en tot moment per a poder realitzar una gestió òptima a la seva recepció:

  • Previsió de recepció: és important poder preveure amb antelació quan es produirà la recepció de la mercaderia per diversos motius. Disposar de calendaris de reserva per part dels transportistes, i del temps que serà necessari per al procés de càrrega i descàrrega, permet optimitzar els recursos de l’empresa, tant personals com de material disponible en magatzem. A més pot oferir informació a altres departaments, com el de producció, que poden saber quan rebran una determinada mercaderia.
  • Recopilació d’informació de l’expedició: per a poder disposar de totes les dades necessàries és important poder-los registrar. Alguns d’aquestes dades són, el núm. d’expedició, l’empresa de transports que realitza el lliurament, el tipus de contingut que es recepciona, la quantitat d’embalums i l’estat de la mercaderia, entre altres.
  • Control de qualitat: per al control de l’expedició també hem d’obtenir dades que seran KPI a tenir en compte per a la seva posterior anàlisi. El control de qualitat de l’expedició pot ser variable i personalitzat per a cada empresa, depenent dels estàndards que tingui. Pot integrar aspectes sobre el moment de la recepció, que integrin la puntualitat i el compliment de les franges horàries reservades per a la descàrrega, així com l’estat de tot el recepcionat.