La Gestió De Slots Millora L’Eficiència Dels Recursos De La teva Empresa

L’optimització dels recursos, humans i materials, i els temps dedicats a cadascun dels processos d’una empresa té un gran impacte a tots els nivells i influeix en la seva rendibilitat.

Si extrapolem aquest concepte a l’eficiència de l’organització i el control de les càrregues i descàrregues, que es produeixen diàriament en els molls, succeeix exactament el mateix. És per aquest motiu, que tenir el control d’aquests molls mitjançant la gestió de slots es converteix en una eina necessària per a qualsevol magatzem, independentment del sector al qual pertanyi l’empresa.

La gestió de slots és possible a través d’un programari de control de molls com és el cas de Slot’s Eyes, que permet a fabricants i transportistes reservar  franges horàries per a fer més eficaces i eficients els recursos necessaris per a les operacions de càrrega i descàrrega en el magatzem.

Optimitza Les Càrregues I Descàrregues En La teva Empresa Amb Slot’s Eyes


Aquest programari de control de molls i gestió de slots  en els magatzems presenta un conjunt de funcionalitats que converteixen aquesta eina en l’aliada perfecta per als responsables de logística de l’empresa.

Slot’s Eyes permet:

  • Assignar rols als diferents usuaris que intervenen en el procés.
  • Realitzar reserves de franges horàries per a càrregues i descàrregues amb el temps d’antelació que hagi estipulat l’empresa usuària del programari.
  • Permet a l’empresa acceptar o denegar, en tot moment, les reserves realitzades.
  • Permet realitzar reserves periòdiques, seguint un mateix patró, en un magatzem, moll i horari específics.
  • Estipula un temps delimitat per a les operacions.
  • Ofereix una visió general i ràpida de la situació del magatzem a simple vista.
  • Amb la confirmació d’arribades, Slot’s Eyes permet dirigir el trànsit, per la qual cosa es pot tenir un seguiment a temps real sobre el que està succeint des que es registra l’arribada d’un transportista fins que abandona les instal·lacions.
  • La possibilitat d’afegir qüestionaris personalitzats de qualitat ens ajuda a establir un mecanisme de control in situ que els operaris poden respondre a l’inici o finalització de l’operació. D’aquesta manera generem KPI que ens permetran avaluar el rendiment de processos i qualitat de recepció i enviament de mercaderia a través dels molls de l’empresa segons els paràmetres que hàgim establert.

Com a eina d’anàlisi, Slot’s Eyes també genera informes estadístics amb les dades que recull la plataforma. La informació obtinguda permetrà avaluar el compliment dels horaris per part dels transportistes, l’eficiència del personal de magatzem i els resultats dels qüestionaris de qualitat personalitzats.

Slot’s Eyes és el programari especialitzat en control de molls que et permetrà obtenir informació sobre el que està succeint en tot moment durant les càrregues i descàrregues en els teus molls, a més d’optimitzar i millorar tot el procés que això implica.