L’Evolució Del Programari De Gestió De Magatzems En Els Últims Anys

Les noves tecnologies han anat cobrant importància al llarg dels anys, però ho han fet de manera exponencial, especialment en els últims. La conjuntura econòmica i social ha produït un increment de la presència d’aquestes tecnologies en tots els àmbits de la nostra vida, i especialment en el sector empresarial, que ha necessitat implementar nous mètodes de treball que els permetessin ser més eficaços i aconseguir així majors avantatges competitius.

Per a això, la implantació d’un programari de gestió o ERP ha estat una solució amb un efecte considerable en la reducció de despeses, en l’augment de productivitat i en conseqüència en l’increment de les vendes, aspectes prioritaris en qualsevol empresa.

El Programari De Gestió Enfocats Cap a l’Especialització


En aquest sentit, i centrant-nos concretament en el programari de gestió de magatzems que s’han anat desenvolupant, també han tingut la seva pròpia evolució, en la qual s’han anat llançant al mercat opcions cada vegada més especialitzades per a donar resposta a necessitats concretes dins de la gestió dels processos que es duen a terme en un magatzem.

Les empreses informàtiques i desenvolupadores de programari de gestió de magatzems, entre altres programes, han centrat els seus esforços a atendre les particularitats i necessitats de cada empresa, oferint adaptabilitat i facilitat en el maneig de cada àrea de treball.

L’especialització del programari   de gestió de magatzems s’han centrat en necessitats específiques que permetien poder organitzar de manera senzilla i intuïtiva processos específics de cada lloc de treball amb la finalitat d’optimitzar les tasques que tenen lloc en un magatzem i que afecten el seu funcionament.

*Slot’s *Eyes és un exemple de programari especialitzat en la gestió dels molls del magatzem d’una empresa, que permet realitzar  i gestionar de manera integral les reserves per franges horàries, per a les càrregues i descàrregues de mercaderia, optimitzant en tot moment els temps i recursos destinats.

Alguns dels beneficis provats sobre la implantació d’un programari de gestió de magatzems són:

  • La facilitat en la usabilitat per a l’organització de processos .
  • L’optimització dels recursos humans i materials.
  • L’eliminació de colls d’ampolla en les jornades laborals que produeixen pèrdues de temps, amb la conseqüent reducció de necessitat d’hores extres.
  • L’optimització en la gestió dels processos incrementant la productivitat.
  • La possibilitat d’obtenir informació i KPI que permeten analitzar, tant a temps real, com prendre posteriorment decisions estratègiques per a la millora del funcionament de l’empresa.

És per aquest motiu que cada vegada són més les empreses que, independentment del sector en el qual es trobin, aposten per utilitzar un programari que els permeti millorar la seva eficiència.