Un Nou Escenari En El Sector Logístic Posa En Valor Els Sistemes De Gestió De Magatzems

Del 14 al 16 de juny de 2022 ha tingut lloc en IFEMA el Global Mobility Call, una edició que ve marcada per un nou context pautat per les noves mesures estipulades en el Reial decret llei 3/2022.

El GMC és un fòrum mundial que s’enfoca en la reflexió integral sobre tots els agents i factors que intervenen en una realitat de mobilitat sostenible. Per a això es tenen en compte temàtiques que van des de la tecnologia i la innovació, el desenvolupament econòmic i el transport sostenible, fins a altres com l’urbanisme i la societat del futur.

Un dels eixos principals del fòrum, que ha marcat el seu desenvolupament,  ha estat el Reial decret llei 3/2022 i totes les mesures imposades que afecten el sector transporti, logístic i en general a tot l’entramat empresarial, que haurà de replantejar-se els seus propis sistemes de gestió de magatzems i control logístic per a garantir la seva eficiència.

Quines Implicacions Comporta El Reial decret llei I Quina Relació Té Amb Els Sistemes De Gestió De Magatzems


El Reial decret llei 3/2022 toca molts dels aspectes que influeixen i canvien per complet la realitat que ha existit fins a l’actualitat en el món laboral del sector transporti.

La falta de professionals, actual i futura del sector, es deu en gran part a les dures condicions laborals del lloc de treball, especialment durant les càrregues i descàrregues de la mercaderia. És per aquest motiu que una de les normatives imposades estipula que aquesta tasca ara correspondrà a l’empresa emissora o receptora de l’enviament.

La responsabilitat, que ara recaurà en les empreses, ha posat de manifest la importància d’implementar sistemes de gestió de magatzems, i altres mesures de control del departament de logística, que permetin que siguin més eficients i eficaces.

La Importància D’Agilitzar Càrregues I Descàrregues Amb La Nova Normativa


Un altre dels factors a tenir en compte, és que a partir d’una hora d’espera per part del transportista es considera paralització. Aquest concepte implica que s’implementaran recàrregues en el preu del transport corresponents a això, per la qual cosa encarirà i suposarà un cost addicional per a les empreses.

És per aquest motiu que dins del plantejament de comptar amb sistemes de gestió de magatzems, les empreses mostren interès per un programari que de manera específica se centri en agilitzar els processos de càrrega i descàrrega i eviti al seu torn les pèrdues de temps, i en conseqüència, de diners.

Amb aquesta finalitat es va desenvolupar Slot’s Eyes, que ha tingut una gran acceptació en el mercat atès que permet realitzar reserves de franges horàries, amb una antelació estipulada per l’usuari, per a optimitzar temps i recursos humans i materials. Slot’s Eyes permet veure en temps real la situació del magatzem, acceptar o denegar les reserves de slots i controlar les arribades i sortides.