Aconsegueix La Màxima Optimització I Eficiència Dels Molls De La teva Empresa Amb El Programari De Gestió Per al Magatzem

Comptar amb un programari de gestió de magatzem implica una gran millora en molts sentits, com en el transport o la gestió de recursos, proporcionant grans resultats a nivell d’eficiència i optimització. Fem un repàs d’algunes de les millores que obtenim en començar a utilitzar Slot’s Eyes:

 • Redueix despeses; Aconseguiràs un gran estalvi en mà d’obra, en temps, en costos… controlant els diferents factors que intervenen en la rendibilitat dels recursos de l’empresa en gestionar els molls de càrrega i descàrrega.
 • Millora continuada; Un dels grans beneficis és l’actualització constant, que facilita l’organització d’estar al dia dels últims canvis que es produeixin en el calendari de reserves dels diferents molls. De fet, permet confirmar o denegar reserves (amb un termini mínim de 12 hores per als usuaris externs a la teva empresa) i la plataforma envia un correu electrònic de manera automàtica per a donar avís. Això fa que, davant qualsevol canvi de plans, els operadors logístics puguin canviar la reserva del transportista o proveïdor podent optimitzar temps i recursos tenint la informació necessària per a prendre decisions.
 • Optimització de càrregues i descàrregues; El programari de gestió per al magatzem  permet planificar l’entrada i la sortida de mercaderia, per a determinar de manera concreta l’hora més adequada per a rebre als transportistes, tenint en compte la mà d’obra, l’equip disponible, etc.
 • Personalitzar la informació dels teus molls; Aquest programari de gestió per al magatzem  permet estipular el temps necessari per a cada operació de manera que, si el transportista necessita de més slots per a executar la seva càrrega o descàrrega, podria reservar-se una franja horària més àmplia.
 • Augmenta la productivitat; s’optimitza el temps, l’esforç es redueix i també augmenta el ritme de treball, aconseguint un ambient laboral més segur, eficient i rendible.

Programari De Gestió De Magatzem, La Millor Solució Per a Fabricants I Transportistes


En la nostra empresa presentem una solució perfecta per a la coordinació entre fabricants i transportistes en la gestió de molls: Slot’s Eyes, un programari de gestió de magatzem que, entre moltes altres funcions, permet reservar franges horàries i poder així gestionar de manera eficient els recursos necessaris, en el moment de realitzar les operacions de càrrega i de descàrrega.

Què Permet Fer El nostre Programari De Gestió De Magatzem Slot’s Eyes?


 • Assignar rols als usuaris
 • Reservar franges horàries (slots) de forma anticipada
 • Reserves periòdiques d’un magatzem, moll i horari
 • Personalitzar la informació sobre el magatzem, concretant el temps que necessites per a les operacions, reservar més d’una franja consecutiva, etc.
 • Confirmar o desestimar reserves, els operadors logístics poden canviar la reserva d’un transportista i automàticament la plataforma s’encarregarà d’avisar dels canvis que s’han produït.
 • Visió estructurada, ràpida i general de la situació del magatzem
 • Confirmació d’arribades
 • Fer qüestionari de qualitat per a millorar el servei
 • Estadístiques de tota la informació recollida per la plataforma per a avaluar l’eficiència del magatzem

Aquest sistema ofereix grans beneficis per a rendibilitzar i optimitzar temps i recursos per a la teva empresa: creant quadres de càrrega de treball més eficients, assignant els recursos de personal i maquinària que es necessiten, etc.